Fagregisteret i DOC*X databasen indeholder arbejdshistorik på individniveau. Registeret er en oparbejdet sammenstilling af eksisterende registre hos Danmarks Statistik. Kilderegistrene er udover det Centrale Person Register tre centrale registre om arbejdsmarkedstilknytning:

  1. Arbejdsklassifikationsmodulet (1976 – 2021) (AKM)
  2. Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (1980 – 2021) (RAS)
  3. Folke- og boligtællingen (1970) (FOB)

 

Arbejdsklassifikationsmodulet

Arbejdsklassifikationsmodulet er et register om arbejdsmarkedstilknytning ved Danmarks Statistik, der indeholder oplysninger om erhvervstilknytning for alle danskere i perioden 1976 til 2021. For mere information se:

 

Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik

Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik er et register om arbejdsmarkedstilknytning ved Danmarks Statistik, der indeholder oplysninger om erhvervstilknytning for alle danskere i perioden 1980 til 2021. For mere information se:

 

Folke- og boligtællingen

Folke- og boligtællingen er et register ved Danmarks Statistik, der indeholder oplysninger, som blev indsamlet ved den sidste traditionelle folke-og boligtælling per 9. november 1970. For mere information se:

 

Fagregisteret – arbejdshistorik på individniveau

Koblingen af de tre registre danner grundlaget for Fagregisteret, og indeholder oplysninger om arbejdshistorik på individniveau, såsom beskæftigelsens art, fag og branche. Informationen er tilgængelig på årsbasis for perioden fra 1970 og fremefter. Udover at forene de tre registre indeholder Fagregistret en række unikke kvaliteter:

  • Oplysningerne om beskæftigelse er ensrettet på tværs af årene. I de oprindelige registre fra Danmarks Statistik anvendes der forskellige fagklassifikationer afhængigt af perioden. I Fagregisteret er oplysninger om beskæftigelse standardiseret på tværs af perioder i forhold til fagklassifikationen DISCO88.
  • Kvalitetssikring af beskæftigelsesoplysninger. Der er foretaget en valideringen af data ved at sammenholde forskellige oplysninger, såsom fag, branche og uddannelse.
  • Mulighed for at koble Fagregisteret og JEM’erne. Ensrettede oplysninger om beskæftigelse er oparbejdet på tværs af de to datakilder.

For mere information om indholdet i Fagregisteret ser HER.