DOC*X er en åben forskningsressource for arbejdsmiljøforskning og vidensdeling, hvor der er mulighed for at få unik dataadgang. Det er en landsdækkende arbejdsmiljødatabase med information om erhvervsbeskæftigelse, jobeksponering og inkluderer en fødselskohorte for kvinder tilknyttet arbejdsmarkedet. Denne unikke database integrerer fremadskuende data om erhvervseksponeringer med arbejdsmarkedstilknytning.

Det er centralt for den nationale forskningsressource, at informationerne er samlede, og at der er tale om harmoniserede og validerede data om arbejdsmiljøpåvirkninger på individniveau.

Formålet med denne åben forskningsressource på arbejdsmiljøområdet er at fremme samarbejdet mellem forskere fra forskellige forskningsfelter og discipliner.

DOC*X er blevet etableret for at bidrage til viden om erhvervsmæssige faktorer, som er afgørende for at kunne opretholde en sund arbejdsstyrke i Danmark.

Databasen administreres og opdateres af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Udviklingen af DOC*X blev økonomisk støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden med en samlet bevilling på 7,14 mio. kr. over en 3-årig periode fra 2015 til og med 2017. Udviklingen foregik i et samarbejde mellem:

Til at understøtte og vejlede udviklingsarbejdet var der nedsat en følgegruppe bestående af eksperter, interessenter og repræsentanter for relevante sektorer.

For mere information om DOC*X se Kohortebeskrivelsen her.