Indholdet i DOC*X består overordnet af tre typer datakilder:

  1. Register over erhvervsbeskæftigelse i Danmark på individniveau (Fagregisteret).
  2. Fødselskohorte med gravide tilknyttet arbejdsmarkedet på individniveau (DOC-X-Generation).
  3. En række jobeksponeringsmatricer på fag- og brancheniveau.

Det centrale element i DOC*X databasen er Fagregisteret, der sammenfatter erhvervstilknytningen for befolkningen i Danmark i perioden 1970 og frem. Fagregisteret er sammensat af oplysninger fra en række arbejdsmarkedsregistre ved Danmarks Statistik. Det er et helt unikt register, som der kun er adgang til via DOC*X.

Et andet unikt register, som der kun er adgang til via DOC*X er DOC-X-Generation (DOC-X-G). Det er en omfattende fødselskohorte, som er afledt af Fagregisteret. Populationen indeholder gravide kvinder med en arbejdstilknytning fra 1970 og frem samt børnene fra graviditeterne og fædrene. For mere info om DOC-X-G se HER.

Udover populationerne på individniveau indeholder DOC*X data om Jobeksponeringsmatricer (JEMs), der giver mulighed for at overføre eksponeringer i arbejdsmiljøet fra det enkelte job til eksponering for enkelt personer ved at koble det med Fagregisteret. 

Få mere information om adgang til JEM’er, Fagregisteret og DOC-X-Generation HER.