Det centrale element i DOC*X databasen er Fagregisteret, der sammenfatter erhvervstilknytningen for befolkningen i Danmark i perioden 1970 og frem. Registeret indeholder oplysninger om personers beskæftigelse (beskæftigelsesstatus) og arten heraf (fag/stilling og branche). Det er et register, som giver helt unikke forskningsmuligheder da:

  • Oplysningerne om beskæftigelse er ensrettet på tværs af årene. I de oprindelige registre fra Danmarks Statistik anvendes der forskellige fagklassifikationer afhængigt af perioden. I Fagregisteret er oplysninger om beskæftigelse standardiseret på tværs af perioder i forhold til fagklassifikationen DISCO88.
  • Kvalitetssikring af beskæftigelsesoplysninger. Der er foretaget en valideringen af data ved at sammenholde forskellige oplysninger, såsom fag, branche og uddannelse.
  • Mulighed for at koble Fagregisteret og JEM’erne. Ensrettede oplysninger om beskæftigelse er oparbejdet på tværs af de to datakilder.

Fagregisteret indeholder, for hver person og for hvert år denne har været i beskæftigelse, oplysninger om beskæftigelses art, fag og branche.

Beskæftigelsen er opgjort ved hjælp af Danmarks Statistiks inddelinger af befolkningen efter beskæftigelsestsatus og er opdelt i tre kategorier:

  1. Beskæftiget (lønmodtager)
  2. Selvstændig eller medhjælpende ægtefælle
  3. Ikke beskæftiget

Fag, i registeret, er opgjort efter fagklassifikationssystemet DISCO-88. Branche er opgjort efter brancheklassifikationssystemet Dansk Brancheklassifikation version 2007 (DB-07).

Personer er inkluderet i Fagregisteret fra de er fyldt 15 år og til den sidst registrerede beskæftigelse. Udover personer som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, så optræder person, som ikke er i beskæftigelse i det (eller de) sidste år af Fagregisterets opgørelsesperiode, altså heller ikke i registeret. Personer med afbrudt, men derpå genoptaget beskæftigelse, vil optræde med oplysninger for alle år.

For nærmere information om variable inkluderet i Fagregisteret og dækningsperiode se pdf-filen Hent dokument.

Validiteten af faginformationen er undersøgt ved at sammenligne med selvrapporterede informationer fra større spørgeskemaundersøgelser igennem hele perioden.

For mere information om adgang til Fagregisteret se her.