Om DOC*X

­

Indholdet i DOC*X

25 October 2023|

Indholdet i DOC*X består overordnet af tre typer datakilder: Register over erhvervsbeskæftigelse i Danmark på individniveau (Fagregisteret). Fødselskohorte med gravide tilknyttet arbejdsmarkedet på individniveau (DOC-X-Generation). En række jobeksponeringsmatricer på fag- og brancheniveau. Det centrale

Grundlaget for DOC*X

24 October 2023|

Databasen bygger på to typer data: Den ene type data er en serie af jobeksponeringsmatrice (JEM’er), der i så vidt muligt omfang bygger på ensartede principper og målinger på tværs af forskellige erhvervseksponeringer.

Hvad er DOC*X

24 October 2023|

DOC*X er en åben forskningsressource for arbejdsmiljøforskning og vidensdeling, hvor der er mulighed for at få unik dataadgang. Det er en landsdækkende arbejdsmiljødatabase med information om erhvervsbeskæftigelse, jobeksponering og inkluderer en fødselskohorte for kvinder

Følgegruppen

14 January 2016|

Følgegruppen understøttede og vejledte projektet i bevillingsperioden (2015 til 2019). Den er derefter nedlagt. TITEL NAVN ORGANISATION Chefkonsulent Jens Skovgaard Lauritsen Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmiljøchef Anders Just Pedersen Dansk Industri Konsulent Niels Sørensen Landsorganisationen i Danmark

Koordinationsgruppen

14 January 2016|

Koordinationsgruppen er DOC*X gruppens besluttende organ i alle spørgsmål, herunder dataadgang for forskere, beslutning om initiering af nye eller tilgrænsende projekter og ansøgninger samt publikationsaftaler. Koordinationsgruppen er sammensat af projektlederen og repræsentanter – samt eventuelt

Load More Posts