Igangværende projekter

­

Behov for sundhed & sundhedsfremme blandt danske fiskere

27 September 2023|

Baggrund Fiskere arbejder under udfordrende forhold; deres arbejde følger ingen fast rutine og påvirkes af en række faktorer som vind, regn eller havets bevægelser. Fiskeri er ofte blevet betragtet som en af de farligste

Begrænset sollys på job og udvikling af depression og multipel sclerose

27 September 2023|

Baggrund Omkring 80-90% af danskere arbejder indendørs. En række sygdomme heriblandt depression og multipel sklerose (MS) er blevet forbundet med nedsat udsættelse for dagslys. Vi vil undersøge sammenhængen mellem dagslyseksponering og risiko for depression

Audiometriske karakteristika ift. erhvervsmæssig støjeksponering

27 September 2023|

Baggrund Denne undersøgelse er en generel undersøgelse af hørelserelaterede risici, der tilskrives erhvervsmæssig støjeksponering. Til dette formål vil vi etablere en kohorte med alle voksne, der har gennemgået mindst én audiometrisk undersøgelse i det

Arbejdere i glasfiber industrien ift. cancere og ikke-maligne sygdomme

27 September 2023|

 Formål Det overordnede formål er at undersøge risikoen for maligne blodsygdomme, solide kræftformer og ikke-maligne sygdomme ved arbejde med styren i den Europæiske og Amerikanske glasfiber industri. Herunder om risikoen for maligne blodsygdomme, solide

PRO-MENTA Organisatoriske forandringer og mentalt helbred

26 September 2023|

Formål Påvirker store organisatoriske forandringer medarbejdernes mentale helbred og produktivitet? PRO-MENTA. Formålene med projektet er: 1) at undersøge ændringer i de ansattes sygefravær og mentale helbred samt arbejdspladsens produktivitet og personaleomsætning for afdelinger, der

EkSACT-studiet Støvende arbejde og tidlig lungesygdom

26 September 2023|

Formål Formålet med projektet er at udnytte de mange CT-skanninger af lungerne, som udføres i sundhedsvæsenet, til at: 1) Analysere sammenhængen mellem aktuelle støvniveauer og tidlige stadier af KOL og lungefibrose og dermed bidrage

EPIS-studiet EPoxy og Isocyanat på job og risiko for allergi, eksem og astma

26 September 2023|

Formål Det overordnede formål er at undersøge risikoen for allergi, eksem og astma ved arbejde med epoxy og isocyanater på det danske arbejdsmarked. Yderligere belyses effekten af det lovpligtige epoxykursus.   Ansvarlig institution Institut

Lænderygsmerter ift. omkostninger og tilbagevenden til arbejde

26 September 2023|

Formål Studier af sociodemografi, forbrug af sundhedsydelser, omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter. Formålet med projektet er at udføre deskriptiv statistik på MR scanninger, rygoperation opdelt i to typer, rehabilitering, brug

Mekaniske eksponeringer i arbejdet og alvorlig rygsygdom

26 September 2023|

Formål Formålet med dette projekt er at styrke forebyggelsen af alvorlig lænderygsygdom som følge af fysiske belastninger på arbejdspladsen gennem introduktion af grænseværdier for skadelige belastninger og opdateret viden om årsagssammenhænge og prognose. Det

Sundhedsvæsenets håndtering af muskel- og skeletbesvær

25 September 2023|

Formål Med særligt fokus på sundhedsvæsenets håndtering af personer med muskel og skeletbesvær er projektets specifikke formål at: 1. Identificere forløbsmønstre i forbrug af primær og sekundær sundhedsydelser for personer med udbredte muskuloskeletale smerter.

Load More Posts