Ansøgning om at benytte DOC*X databasen til et forskningsprojekt, skal stiles til DOC*X Koordinationsgruppen, via projektkoordinator Esben Meulengracht Flachs på: kontakt@doc-x.dk

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, en beskrivelse af hvilke dele af DOC*X databasen, der ønskes benyttet, og en beskrivelse af den forskergruppe eller det forskningsmiljø, som projektet skal udføres i. Skema til ansøgning findes her.

Ansøgningen vil blive vurderet efter følgende kriterier:

  1. Der skal være tale om forskningsprojekter indenfor arbejdsmiljøfeltet.
  2. Der skal være tale om seriøs forskning udført af en kompetent forskningsgruppe, hvor et videnskabeligt relevant spørgsmål kan belyses med den foreslåede metodik og data.
  3. Det skal sikres, at projektet ikke kolliderer med andre DOC*X-projekter.
  4. Projektet skal videnskabsetisk være forsvarligt.
  5. Finansieringskilder skal være transparente, og interessekonflikter selvkonfereres.
  6. Der skal tilbydes medforfatterskab til en eller flere fra Koordinationsgruppen, og fra de forskningsgrupper, der har leveret JEM, hvis disse anvendes i projektet.

Når ansøgningen er accepteret af Koordinationsgruppen, skal der udfærdiges en aftale om udlevering af data fra DOC*X databasen til det modtagende projekt på Danmarks Statistik. Når dette godkendt kan de relevante data fra DOC*X databasen overføres hertil.

Projektgruppen står selv for at oprette projekt på Danmarks Statistik, dataanmeldelse, eventuelle andre godkendelser og levering af eventuelle supplerende data, der er nødvendige for projektets gennemførelse.

Der skal beregnes en omkostning på 10.000 kr. for udtræk af data fra DOC*X-databasen udover eventuelle udgifter Danmarks Statistik må have til overførsel af data.