Forskningsprojekter

­

Siden etableringen af DOC*X databasen har den bidraget væsentligt til den nationale forskning inden arbejdsmiljøområdet. Databasen er fortsat en værdifuld kilde, der kontinuerligt understøtter igangværende forskningsprojekter og bidrager til udviklingen af ny viden inden for arbejdsmiljøforskning.

Load More Posts