Registre over jobbeskæftigelse i Danmark

DOC-X databasen giver unik mulighed for adgang til registre over jobbeskæftigelse, som kan skabe værdifuld viden for forskningsprojekter. Gennem registrene i DOC-X vil det være muligt at få oplysninger om projektdeltagernes erhvervstilknytning og/eller deltagernes eksponeringer på arbejdspladsen. Databasen indeholder tre registre over jobbeskæftigelse: Fagregisteret, jobeksponeringer og DOC-X-Generation.

En oversigt over registrene på variabelniveau findes kan downloades her: Hent dokument