Følgegruppen understøttede og vejledte projektet i bevillingsperioden (2015 til 2019). Den er derefter nedlagt.

TITEL NAVN ORGANISATION
Chefkonsulent Jens Skovgaard Lauritsen Dansk Arbejdsgiverforening
Arbejdsmiljøchef Anders Just Pedersen Dansk Industri
Konsulent Niels Sørensen Landsorganisationen i Danmark (LO)
Konsulent Lars Granhøj FTF
Chefkonsulent Malene Amby Akademikerne
Arbejdsmiljøchef Lars Andersen Lederne
Chefrådgiver Malene Vestergaard Danske Regioner
Chefkonsulent Preben Meier Pedersen Kommunernes Landsforening
Hovedkasserer Ulla Sørensen 3F
Afdelingsdirektør Niels Ploug Danmarks Statistik
Overlæge Palle Ørbæk Arbejdstilsynet
Vicedirektør Jesper Hartvig Pedersen Arbejdsskadestyrelsen
Forskningschef Jørgen H. Olsen Kræftens Bekæmpelse
Institutleder Søren Kjærgaard Dansk Ramazzini Center
Professor, ph.d. Lisbeth E. Knudsen Københavns Universitet
Professor Ulla B. Vogel Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø