En åben forskningsressource

En platform for arbejdsmiljøforskning, vidensdeling og unik dataadgang

Den åbne forskningsressource DOC*X er en landsdækkende arbejdsmiljødatabase med informationer om erhvervsbeskæftigelse for alle danskere i perioden 1964 og frem. Databasen giver mulighed for at undersøge, hvordan arbejdsmiljøet påvirker sundheden og sygdomsrisikoen på både kort og lang sigt.

DOC*X indeholder derudover jobeksponeringsmatricer, som beskriver sandsynligheden for udsættelse af fx støj, støv, tunge løft, stillesiddende arbejde og stress inden for forskellige jobtyper og erhverv. Samlet giver databasen enestående muligheder for at undersøge, hvordan vores arbejde indvirker på en lang række sygdomme og lidelser.

DOC*X er en åben forskningsressource. Den giver nationale såvel som internationale forskere mulighed for at få  dataadgang til et unikt register til forskningsbrug.

Databasen administreres og oparbejdes af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Den er oprindeligt udviklet i et samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Afdelingen for Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Gødstrup, Afdelingen for Arbejdsmedicin på Aarhus Universitetshospital  og Kræftens Bekæmpelse.

 

JOBEKSPONERINGSMATRICER

Eksponeringer på jobbet

2022-06-29T10:14:52+01:00

Støjniveau

Name: STOJJEM Short text describing the JEM: DOC*Noise provides estimates of mean noise exposure during workshifts from 89 different DB-07 industry and 101 DISCO-88 codes. An expert based qualitative EM for all remaining DB-07 industries

2022-07-06T11:59:10+01:00

Ergonomiske krav

Name:  In DOCX there are four JEMs describing ergonomic demands either as independent JEMs describing only ergonomic demands or as a subgroup in JEMs concerning psychosocial work environment and ergonomic. The four JEMs varies

2022-06-29T13:18:44+01:00

Følelsesmæssige krav

Name:  In DOCX there are four JEMs describing emotional demands either as independent JEMs describing only emotional demands or as a subgroup in JEMs concerning psychosocial work environment and ergonomic. The four JEMs varies