En åben forskningsressource

En ny platform for arbejdsmiljøforskning og vidensdeling

DOC*X er en landsdækkende arbejdsmiljødatabase med informationer om erhvervsbeskæftigelse for alle danskere i perioden 1964-2013. Databasen rummer en lang række af registerdata, som giver mulighed for at undersøge, hvordan arbejdsmiljøet påvirker sundheden og sygdomsrisikoen på både kort og lang sigt.

I tilknytning til DOC*X databasen findes eksponeringsbeskrivelser for udvalgte risikofaktorer i arbejdsmiljøet. Disse eksponeringsbeskrivelser er baseret på jobeksponeringsmatricer, som beskriver intensiteten af og sandsynligheden for udsættelse for eksempelelvis støj, støv, tunge løft, stillesiddende arbejde og stress inden for forskellige jobtyper og erhverv. Samlet giver databasen og eksponeringsbeskrivelserne enestående muligheder for at undersøge, hvordan vores arbejde indvirker på en lang række sygdomme og lidelser.

DOC*X er en åben forskningsressource, som giver såvel nationale som internationale forskere mulighed for at få adgang til databasen, der er placeret hos Danmarks Statistik.

DOC*X er resultatet af et forskningssamarbejde mellem forskere fra Bispebjerg Hospital, Dansk Ramazzini Center, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Kræftens Bekæmpelse, Københavns Universitet og dataleverandøren Danmarks Statistik.

JOBEKSPONERINGSMATRICER

Eksponeringer på jobbet

Støjniveau

Name: STOJJEM Short text describing the JEM: DOC*Noise provides estimates of mean noise exposure during workshifts from 89 different DB-07 industry and 101 DISCO-88 codes. An expert based qualitative EM for all remaining DB-07 industries

Ergonomiske krav

Name:  In DOCX there are four JEMs describing ergonomic demands either as independent JEMs describing only ergonomic demands or as a subgroup in JEMs concerning psychosocial work environment and ergonomic. The four JEMs varies

Følelsesmæssige krav

Name:  In DOCX there are four JEMs describing emotional demands either as independent JEMs describing only emotional demands or as a subgroup in JEMs concerning psychosocial work environment and ergonomic. The four JEMs varies