JEM’er

­

Hvad er jobeksponeringsmatricer

DOC*X indeholder en serie JobEksponeringsMatricer (JEMs – Job Exposure Matrices). En jobeksponeringsmatrice er et værktøj, der bruges til at vurdere eksponering for potentielle sundhedsrisici indenfor forskellige erhverv. Mere konkret er en JEM en liste over niveauer af forskellige skadelige (eller potentielt skadelige) eksponeringer for udvalgte erhvervstitler.

Hvordan opgøres jobeksponeringsmatricer

Matricerne relaterer sig til jobtitler eller fagbetegnelser til eksponeringer i arbejdsmiljøet. Typisk består en JEM af en liste af fag- eller branchebetegnelser med tilknyttet eksponeringsniveau for hver fagbetegnelse. Eksponeringsniveauerne er gerne udtryk for det gennemsnitlige eksponeringsniveau i faget, men kan også være opgjort anderledes, for eksempel som sandsynligheden for eksponering i faget eller det mediane eksponeringsniveau.

Jobeksponeringsmatricer i DOC*X

I DOC*X arbejdes generelt med fagbetegnelserne fra DISCO-88 klassifikationssystemet og branchebetegnelser fra DB-07 systemet. Detaljeret information findes under hver JEM. JEM’erne i DOC*X er så vidt muligt ensrettet med Fagregisteret, således at det er muligt at koble Fagregisteret og JEM’erne. Dette giver en unik mulighed for at at identificere individers eksponering. Matricerne i DOC*X er udarbejdet af en række forskellige nationale og internationale forskere fra forskellige forskningsinstitutioner, som har specialiseret sig i arbejdsmiljø- og medicin:

 

For information om adgang til JEM’erne se HER.

Load More Posts