Afsluttet projekter

­

Afsluttede projekter

Iskæmisk hjertesygdom ift. til løft og stående / gående arbejde

2 October 2023|

Baggrund Fysisk aktivitet i fritiden er forbundet med en reduktion i hjertekarsygdomme, men studier peger på, at fysiske aktiviteter på arbejdet derimod er forbundet med en øget risiko. Formål Formålet med dette studie var

Stillesiddende arbejde og risiko for venøs tromboemboli

2 October 2023|

Baggrund Det ønskes undersøgt, om der er en sammenhæng mellem beskæftigelser med stillesiddende arbejde og venøs tromboemboli. Flere tidligere undersøgelser indikerer, at der findes en sammenhæng. I et forudgående studie til dette, med udgangspunkt

Stressfaktorer hos gravide kvinder: Betydningen for astma hos børnene

2 October 2023|

stress Baggrund Astma er den mest almindelige kroniske sygdom hos børn, og til trods for megen forskning er årsagerne til astma langt fra kendt. Formål I dette projekt undersøgte vi, om eksponeringer før undfangelse,

Biomekanisk arbejdsbelastning & fysioterapeutiske behandlingsforløb

2 October 2023|

Formål At vurdere betydningen af biomekanisk arbejdsbelastning i forhold til lænderyg -, nakke- og skulderpatienters prognose og fysioterapeutiske behandlingsforløb. Populationen består af  borgere over 18 år henvist til fysioterapi under speciale 51 med lænderyg-,

Arbejdsrelateret smitte i Dk og indlæggelse pga. COVID-19

2 October 2023|

Baggrund Under COVID-19 epidemien har der været stor opmærksomhed om hospitalspersonales risiko for smitte og sygdom, men tilsvarende viden i andre erhvervsgrupper er yderst sparsom. I alt har mindst 180.000 ansatte i og uden

En analyse af udviklingen i erhvervsrelateret astma

27 September 2023|

Baggrund Erhvervsmæssige eksponeringer kan udløse eller fremkalde astma, og både jobeksponering og uddannelse har været signifikant korreleret med udviklingen af astma. For at vurdere arbejdsrelaterede eksponeringer anses visse former for monitoreringsdata (f.eks. personlig eksponeringsmonitorering,

PIAH: Forebyggende indsats over for arbejdsbetinget håndeksem

27 September 2023|

Formål I PIAH-projektet: Prioritering af den forebyggende Indsats over for Arbejdsbetinget Håndeksem: Risikofag og eksponeringsresponsrelationer belyses understående formål, ved at oprette en database placeret hos Danmarks Statistik, der sammenkobler data der leveres af Det

Risikoen for kræft og lungesygdomme hos automekanikere

27 September 2023|

Baggrund Undersøgelsen er et kohortestudie af automekanikere identificeret i landsdækkende 1970 Census, som beskrevet i Hansen ES et al, Scand J Work Environ Health 1989. Arbejdsmiljøet for automekanikere indbefatter mulig udsættelse for sundhedsfarlige stoffer,

Jobeksponerings-matrice for livsstil i DOC*X: Validering & konstruktion

27 September 2023|

Formål Formålet med dette studie er at udvikle en eller flere jobeksponeringsmatricer for livsstil, som kombineret eller individuelt kan fungere som en eksponeringsmatrice i DOC*X. JEM’en for livsstil vil blive udviklet på basis af

Arbejdsbetinget tab af lungefunktion (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)

20 September 2023|

Baggrund Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er forbundet med stor morbiditet og globalt en af de førende dødsårsager. Tobaksrygning er den primære risikofaktor, mens op til 15% af tilfældene kan være forårsaget af erhvervsmæssig eksponering

Load More Posts