Koordinationsgruppen er DOC*X gruppens besluttende organ i alle spørgsmål, herunder dataadgang for forskere, beslutning om initiering af nye eller tilgrænsende projekter og ansøgninger samt publikationsaftaler. Koordinationsgruppen er sammensat af projektlederen og repræsentanter – samt eventuelt suppleant – fra hver af de institution, som har været med at udvikle databasen. Se mere her.

Esben M. Flachs (Projektkoordinator)
Statistiker, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler

Esben Budtz-Jørgensen
Lektor, Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet

Henrik A. Kolstad
Professor, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital

Vivi Schlünssen
Lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Johnni Hansen
Seniorforsker, Kræftens Bekæmpelse

Reiner Rugulies
Professor, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Ida Madsen
Seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Johan H. Andersen
Professor, Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus

Jens Peter E. Bonde
Professor emeritus, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler