Om DOC*X

­

Om DOC*X

Danish Occupational Cohort

Hvad er The Danish Occupational Cohort

The Danish Occupational Cohort (DOC*X)  er en åben forskningsressource for arbejdsmiljøforskning og vidensdeling, hvor der er mulighed for at få unik dataadgang. Det er en landsdækkende arbejdsmiljødatabase med information om erhvervsbeskæftigelse, jobeksponering og inkluderer en fødselskohorte for kvinder tilknyttet arbejdsmarkedet. Denne unikke database integrerer fremadskuende data om erhvervseksponeringer med arbejdsmarkedstilknytning.

Det er centralt for den nationale forskningsressource, at informationerne er samlede, og at der er tale om harmoniserede og validerede data om arbejdsmiljøpåvirkninger på individniveau.

Formålet

Formålet med denne åben forskningsressource på arbejdsmiljøområdet er at fremme samarbejdet mellem forskere fra forskellige forskningsfelter og discipliner.

The Danish Occupational Cohort er blevet etableret for at bidrage til viden om erhvervsmæssige faktorer, som er afgørende for at kunne opretholde en sund arbejdsstyrke i Danmark.

Indholdet

Indholdet i DOC*X består overordnet af tre typer datakilder:

  1. Register over erhvervsbeskæftigelse i Danmark på individniveau (Fagregisteret).
  2. Fødselskohorte med gravide tilknyttet arbejdsmarkedet på individniveau (DOC-X-Generation).
  3. En række jobeksponeringsmatricer på fag- og brancheniveau.

Danish Occupational Cohort

Fagregisteret

Det centrale element i The Danish Occupational Cohort er Fagregisteret, der sammenfatter erhvervstilknytningen for befolkningen i Danmark i perioden 1970 og frem. Fagregisteret er sammensat af oplysninger fra en række arbejdsmarkedsregistre ved Danmarks Statistik. Det er et helt unikt register, som der kun er adgang til via DOC*X.

DOC*X-Generation

Et andet unikt register, som der kun er adgang til via The Danish Occupational Cohort er DOC-X-Generation (DOC-X-G). Det er en omfattende fødselskohorte, som er afledt af Fagregisteret. Populationen indeholder gravide kvinder med en arbejdstilknytning fra 1970 og frem samt børnene fra graviditeterne og fædrene. For mere info om DOC-X-G se HER.

Jobeksponeringsmatricer

Udover populationerne på individniveau indeholder DOC*X data om Jobeksponeringsmatricer (JEMs), der giver mulighed for at overføre eksponeringer i arbejdsmiljøet fra det enkelte job til eksponering for enkelt personer ved at koble det med Fagregisteret. 

Få mere information om adgang til JEM’er, Fagregisteret og DOC-X-Generation HER.

 

Udviklingen Cohorten

Databasen administreres og opdateres af Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Udviklingen af DOC*X blev økonomisk støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden med en samlet bevilling på 7,14 mio. kr. over en 3-årig periode fra 2015 til og med 2017. Udviklingen foregik i et samarbejde mellem:

Til at understøtte og vejlede udviklingsarbejdet var der nedsat en følgegruppe bestående af eksperter, interessenter og repræsentanter for relevante sektorer.

For mere information om DOC*X se Kohortebeskrivelsen her.

 

Grundlaget for The Danish Occupational Cohort

Databasen bygger på to typer data:

Den ene type data er en serie af jobeksponeringsmatrice (JEM’er), der i så vidt muligt omfang bygger på ensartede principper og målinger på tværs af forskellige erhvervseksponeringer. En JEM er en krydstabulering af job eller jobgrupper og de tilsvarende eksponeringsestimater.

Den anden type data er en samling af en lang række danske registre om helbredsforhold og arbejdsmarkedstilknytning ved Danmarks Statistik:

Listen er ikke udtømmende, og DOC*X databasen udvides løbende med relevante registre og kohorter. Det er for eksempel planen, at både Den Danske Arbejdsmiljøkohorte samt Cancerregisteret skal kobles til DOC*X. Ønskes yderligere detaljer om hvilke registre, der er tilknyttet DOC*X databasen henvises til registerbeskrivelser i hjemmesidens filbibliotek samt på Danmarks Statistiks hjemmeside. Her kan også findes detaljerede beskrivelser af registrenes indhold.

25 October 2023|