DOC*X databasen er en samling af en lang række danske registre om primært arbejdsmarkedstilknytning og helbredsforhold ved Danmarks Statistik:

Listen er ikke udtømmende, og DOC*X databasen udvides løbende med relevante registre og kohorter. Det er for eksempel planen, at både Den Danske Arbejdsmiljøkohorte samt Cancerregisteret skal kobles til DOC*X. Ønskes yderligere detaljer om hvilke registre, der er tilknyttet DOC*X databasen henvises til registerbeskrivelser i hjemmesidens filbibliotek samt på Danmarks Statistiks hjemmeside. Her kan også findes detaljerede beskrivelser af registrenes indhold.