Hvad er DOC-X-Generation

DOC-X-Generation er en udvidelse af den The Danish Occupational Cohort (DOC*X). Kohorten er en omfattende nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte. Den indeholder registerbaseret data på gravide kvinder med en arbejdstilknytning, og dækker en periode på mere end 30 år. Konkret inkluderer kohorten alle kvinder i beskæftigelse med minimum én registreret graviditet i perioden 1976-2018 (slutår bliver løbende opdateret). Hermed kan de ældste børn følges op til de er fyldt 40 år. Kohorten omfatter ca. 2,4 millioner graviditeter​​.

Kohorten adskiller sig fra andre fødselskohorter ved at være nationalt dækkende, hvilket eliminere risikoen for udvælgelsesbias. Derudover har kohorten den store fordel at have et stort antal individer og en lang opfølgningsperiode.

Forskningsmuligheder med DOC-X-Generation

DOC*X-Generation giver mulighed for at få ny indsigt i psykosociale og fysiske arbejdsbelastningers betydning for mor og barn, og få opdateret viden om udvikling af graviditetsrelaterede fravær. ​

Det store antal individer i kohorten kombineret med arbejdsoplysninger fra Fagregisteret og det brede spekter af Jobeksponeringer i DOC*X giver nogle unikke forskningsmuligheder.

Det store antal individer i kohorten er det bl.a. muligt at undersøge eksponeringer og outcomes, som kun optræder sjældent. Den lange opfølgningsperiode giver mulighed for at undersøge time trends, effekten af livspåvirkninger i en tidlig alder og flere generationer. Der er mulighed for at lave undersøgelser på tværs af generationer, da flere af kvinderne i den første periode af kohorten har fået døtre, som selv har fået børn. Kohorten giver endvidere mulighed for at designe avancerede tvillinge-, søskende- og halvsøskende-designs med henblik på at minimere bias.

Kohortedannelse

Samtlige graviditeter blandt kvindelige ansatte i DOC*X kohorten er blevet identificeret ved hjælp af det Medicinske Fødselsregister (MFR), Landspatientregisteret (LPR) og Sygesikringsregisteret og det Nationale Abortregister. Graviditeter inkluderer følgende:

  • Fødsler; levende- og dødfødte børn
  • Aborter; spontane aborter (inklusiv oversete aborter), graviditet uden for livmoderen (ekstrauterin graviditet) og mola hydatidosa

I udarbejdelsen af kohorten har der været foretaget et gennemgående valideringsarbejde.

 Dataadgang

Der er forskellige adgangsmuligheder til data fra DOC-X-Generation. Søg adgang her.