Det centrale element i DOC*X databasen er Fagregisteret, der sammenfatter erhvervstilknytningen for befolkningen i Danmark i perioden 1970-2012. Fagregisteret indeholder for hvert år informationer om erhvervstilknytning, herunder fag (klassificeret efter DISCO-88) og branche (klassificeret efter DB07) for alle personer med bopæl i Danmark (7 mio. personer og omtrent 220 mio. observationer). Validiteten af faginformationen er undersøgt ved at sammenligne med selvrapporterede informationer fra større spørgeskemaundersøgelser igennem hele perioden. Fagregisteret er sammensat af oplysninger fra en række arbejdsmarkedsregistre ved Danmarks Statistik:

AKM: Arbejdsklassifikationsmodulet
RAS: Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik
FOB: Folke- og boligtællingen 1970

Udover Fagregisteret indeholder DOC*X databasen Jobeksponeringsmatricer (JEMs), er kan overføre eksponeringer i arbejdsmiljøet fra det enkelte job til eksponering for personer. Eksponeringerne kan sammenkædes på job og kalenderperiode og indeholder arbejdsmiljøeksponeringer for støj, lys, UV-stråling, organisk og uorganisk støv, dieseludstødning, en række specifikke kemikalier, arbejde med højt løftede arme, ensidigt gentaget arbejde, tunge løft, job strain og fysisk aktivitet i jobbet. Nogle JEMs er baserede på individmålinger af eksponeringen (støj, lys, støv, højt løftede arme, ensidigt gentaget arbejde, tunge løft), andre eksponeringer på selvrapporterede informationer fra spørgeskemaer (job strain) og andre igen på ekspertvurderinger (kemikalier).

Load More Posts