UNDER CONSTRUCTION

Kæftens Bekæmpelse har den 4. september 2015 bevilliget 892.946 kr. til projektet:

Udbredte kemiske erhvervspåvirkninger og risiko for kroniske sygdomme

Projektet er en del af DOC*X (delprojekt 5), der bl.a. har til formål at udvikle en jobeksponeringsmatrice for kemiske stoffer. Det ledes af seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse fra 1. oktober 2015 til 31. januar 2018.

Dagsorden 11-09-2015 (PDF)

Kun for interne i DOC*X.

Hent dokument