En åben forskningsressource

En ny platform for arbejdsmiljøforskning og vidensdeling

DOC*X er en landsdækkende arbejdsmiljødatabase med informationer om erhvervsbeskæftigelse for alle danskere i perioden 1964-2013. Databasen rummer en lang række af registerdata, som giver mulighed for at undersøge, hvordan arbejdsmiljøet påvirker sundheden og sygdomsrisikoen på både kort og lang sigt.

DOC*X er basseret på jobeksponeringsmatricer, som beskriver sandsynligheden for udsættelse af fx støj, støv tunge løft, stillesiddende arbejde og stress inden for forskellige jobtyper og erhverv. Samlet giver databasen enestående muligheder for at undersøge, hvordan vores arbejde indvirker på en lang række sygdomme og lidelser.

DOC*X er en åben forskningsressource, som giver såvel nationale som internationale forskere mulighed for at få dataadgang til forskningsbrug.

Databasen administreres og oparbejdes af Arbejds- og miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

 

JOBEKSPONERINGSMATRICER

Eksponeringer på jobbet

2022-06-29T10:14:52+01:00

Støjniveau

Name: STOJJEM Short text describing the JEM: DOC*Noise provides estimates of mean noise exposure during workshifts from 89 different DB-07 industry and 101 DISCO-88 codes. An expert based qualitative EM for all remaining DB-07 industries

2022-07-06T11:59:10+01:00

Ergonomiske krav

Name:  In DOCX there are four JEMs describing ergonomic demands either as independent JEMs describing only ergonomic demands or as a subgroup in JEMs concerning psychosocial work environment and ergonomic. The four JEMs varies

2022-06-29T13:18:44+01:00

Følelsesmæssige krav

Name:  In DOCX there are four JEMs describing emotional demands either as independent JEMs describing only emotional demands or as a subgroup in JEMs concerning psychosocial work environment and ergonomic. The four JEMs varies