Baggrund

Denne undersøgelse er en generel undersøgelse af hørelserelaterede risici, der tilskrives erhvervsmæssig støjeksponering. Til dette formål vil vi etablere en kohorte med alle voksne, der har gennemgået mindst én audiometrisk undersøgelse i det offentlige sundhedssystem i regionen Syddanmark, og kombinere disse data med støjeksponeringsdata fra DOC-X-kohorten. Data fra Danmarks Statistik, der også er tilgængelige i DOC-X, vil blive brugt til at indsamle oplysninger om beskæftigelse samt potentielle forstyrrende faktorer (f.eks. socioøkonomisk status og demografi).

Populationen består af 143.793 voksne, der har gennemgået mindst én audiometrisk undersøgelse i de statsfinansierede klinikker i regionen Syddanmark. Disse 143.793 voksne er alle patienter, der har data i HESD-databasen, som inkluderer alle høreundersøgelser foretaget i det offentlige system i regionen Syddanmark fra 1996 til 2018.

Formål

Ved hjælp af denne etablerede kohorte vil vi f.eks. undersøge sammenhænge mellem erhvervsmæssig støjeksponering og forskellige audiometriske karakteristika (f.eks. graden af høretab, asymmetri og konfiguration); etablere dosis-respons-forhold mellem erhvervsmæssig støjeksponering og rene tonale høretærskler; og udforske udviklingen af høretab for dem, der er udsat for erhvervsmæssig støj og har gennemgået gentagne audiometriske undersøgelser. Til dette formål vil vi anvende regressionsteknikker, hvor vi vil justere for en række individuelle socioøkonomiske faktorer.

 

Ansvarlig institution

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet