Baggrund

Ved kroniske sygdomme, såsom autoimmune sygdomme, allergiske sygdomme og astma, spiller interaktionen mellem exposom og immunsystemet en vigtig rolle. I Europa er prævalensen og de samfundsmæssige omkostninger ved disse sygdomme stigende, hvilket nødvendiggør en helhedsorienteret tilgang. EXIMIOUS er et samarbejde mellem 15 institutioner fra 8 europæiske lande. Tilgangene i projektet favner bredt og inkluderer både immunologi, toksikologi, klinisk medicin, miljøhygiejne, epidemiologi, bioinformatik, og udvikling af sensorer. Sammen vil det være muligt at vurdere det menneskelige exposom ved at benytte innovative fremgangsmetoder til at karakterisere og kvantificere adskillige arbejds- og miljøeksponeringer (exponomics) i kombination med “high-dimentional immunuphenotyping”- og profeleringsplatforme som benyttes til at kortlægge (tidlig) immuneffekter som induceres af de nævnte eksponeringer (immunomics).

Undersøgelsen benytter DOC*X-Generation, den national arbejdsmedicinske fødselskohorte, der indeholder oplysninger om arbejdseksponeringer under graviditeten i form af job-eksponeringsmatricer. Informationer om autoimmune sygdomme hos børnene indhentes fra Landspatientregistret.

Forud for de epidemiologiske analyser i DOC*X-G vil vores samarbejdspartner, Biogenity, analysere data ved brug af AI (artificial intelligence)-metoden neurale netværk. Dvs. en proces, hvor data analyseres for mønstre vha. matematisk modellering. Et yderligere formål bliver derfor at sammenligne resultaterne fra de neurale netværksanalyser med resultaterne fra de traditionelle epidemiologiske analyser.

Formål

Vores rolle i projektet er at undersøge 1) morens arbejdseksponeringer under graviditeten og barnets risiko for udvikling af autoimmune sygdomme i løbet af barndommen og 2) morens eksponering for luftforurening på hjemmeadressen og barnets risiko for at udvikle autoimmune sygdomme i løbet af barndommen.

 

Ansvarlige institutioner

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Institut for Klinisk Medicin – Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet