Exposures at work

­

Kræft hos børn og forældrenes erhvervsmæssige eksponering

Baggrund Kræft er den største årsag til dødelighed blandt sygdomme, der rammer børn. Dette understreger, at det haster med at forstå de grundlæggende årsager. Men kræft hos børn er forskelligartet og sjælden, hvilket gør

Spørgeskema til at måle prekært arbejde blandt yngre

Formål Det overordnede formål med hele projektet er at udvikle og validere et dansk spørgeskema til at måle prekært arbejde blandt yngre erhvervsaktive på det danske arbejdsmarked. Derudover er der følgende delmål: at undersøge

Indholdet i Fagregisteret

Det centrale element i DOC*X databasen er Fagregisteret, der sammenfatter erhvervstilknytningen for befolkningen i Danmark i perioden 1970 og frem. Registeret indeholder oplysninger om personers beskæftigelse (beskæftigelsesstatus) og arten heraf (fag/stilling og branche). Det

Grundlaget for Fagregisteret

Fagregisteret i DOC*X databasen indeholder arbejdshistorik på individniveau. Registeret er en oparbejdet sammenstilling af eksisterende registre hos Danmarks Statistik. Kilderegistrene er udover det Centrale Person Register tre centrale registre om arbejdsmarkedstilknytning: Arbejdsklassifikationsmodulet (1976 – 2021)

Om DOC*X

Hvad er The Danish Occupational Cohort The Danish Occupational Cohort (DOC*X)  er en åben forskningsressource for arbejdsmiljøforskning og vidensdeling, hvor der er mulighed for at få unik dataadgang. Det er en landsdækkende arbejdsmiljødatabase med

Jobusikkerhed

Name: BBHJEM08 & BBHJEM88 The JEM concerning Job insecurity is a subpart of the JEM concerning Psychosocial factors with the JEM name BBHJEM. This JEM was constructed using data from “The Work Environment and Health

Iskæmisk hjertesygdom ift. til løft og stående / gående arbejde

Baggrund Fysisk aktivitet i fritiden er forbundet med en reduktion i hjertekarsygdomme, men studier peger på, at fysiske aktiviteter på arbejdet derimod er forbundet med en øget risiko. Formål Formålet med dette studie var

Stillesiddende arbejde og risiko for venøs tromboemboli

Baggrund Det ønskes undersøgt, om der er en sammenhæng mellem beskæftigelser med stillesiddende arbejde og venøs tromboemboli. Flere tidligere undersøgelser indikerer, at der findes en sammenhæng. I et forudgående studie til dette, med udgangspunkt

Stressfaktorer hos gravide kvinder: Betydningen for astma hos børnene

stress Baggrund Astma er den mest almindelige kroniske sygdom hos børn, og til trods for megen forskning er årsagerne til astma langt fra kendt. Formål I dette projekt undersøgte vi, om eksponeringer før undfangelse,

Load More Posts