Formål

Det overordnede formål er at undersøge risikoen for maligne blodsygdomme, solide kræftformer og ikke-maligne sygdomme ved arbejde med styren i den Europæiske og Amerikanske glasfiber industri. Herunder om risikoen for maligne blodsygdomme, solide kræftformer og ikke-maligne sygdomme er afhængige af omfanget af styren eksponering

 

Ansvarlig Institution

Institut for Klinisk Medicin – Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet