Baggrund

Omkring 80-90% af danskere arbejder indendørs. En række sygdomme heriblandt depression og multipel sklerose (MS) er blevet forbundet med nedsat udsættelse for dagslys. Vi vil undersøge sammenhængen mellem dagslyseksponering og risiko for depression og MS for den danske arbejdsstyrke fra 1970 og frem.

Formål

Formålet med studiet er at udvikle en “lys-jobeksponeringsmatrice (JEM)” baseret på lysmålinger fra ca 750 personer med arbejde i både idendørs- og udendørsfag. Lysmatricen skal efterfølgende benyttes til, ved brug af kobling til danske registre, at undersøge, hvorvidt lav eksponering for dagslys er associeret med højere risiko for udvikling af depression og multipel sklerose.

 

Ansvarlig institution

Institut for Klinisk Medicin – Arbejdsmedicin