Baggrund

Polyklorerede bifenyler (PCB) er industrielle kemikalier, som i stort omfang har været anvendt siden 1920’erne frem til et verdensomspændende produktionsforbud i 1970’erne, da det viste sig, at stofferne nedbrydes langsomt og ophobes i natur og mennesker. Man har ment, at mennesker først og fremmest er udsat via kosten, men nu er det kommet frem, at fugemasse og maling i boliger kan medføre en flerfold højere eksponering. Det er fortsat uafklaret, om det har sundhedsmæssige konsekvenser.

Formål

HESPAIR er en 360◦ undersøgelse af sundhedseffekterne af at bo med PCB i indendørsluften, herunder risikoen for udvikling af cancer, hjerte-karsygdom, diabetes og hud- og lungelidelser, og hvordan PCB-eksponering under graviditeten er relateret til fosterskader, neurologiske skader og reproduktionsevne i afkom.

I projektet ønskes to overordnede problemstillinger afklaret:

  • Er høj eksponering til PCB i indendørsluft under graviditeten relateret til en nedsat reproduktionsevne (sexhormoner i blod og sædkvalitet) i drengeafkom?
  • Er høj eksponering til PCB i indendørsluft under graviditeten relateret til nedsat lungefunktion og lungelidelser i drengeafkom?

HESPAIR anvender data på PCB-indholdet i indendørsluften i to almennyttige boligbyggerier opført før og efter PCB-forbud. Det muliggør sammenligning af høj- og laveksponerede populationer med balanceret socioøkonomi. Ved brug af CPR-registeret har vi identificeret alle mænd, kvinder og børn, der bor, eller har boet i disse boligbyggerier og ved at bestemme PCB eksponeringsgraden på individniveau kan vi relatere dette til sundhedsudfald bestemt i de danske sundhedsregistre for den eksponerede selv samt sædkvalitet og reproduktionshormoner indsamlet blandt 185 drenge til eksponerede og ueksponerede mødre.

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital