Formål

Formålet med dette projekt er at styrke forebyggelsen af alvorlig lænderygsygdom som følge af fysiske belastninger på arbejdspladsen gennem introduktion af grænseværdier for skadelige belastninger og opdateret viden om årsagssammenhænge og prognose.

Det gøres gennem tre delmål som er:

  1. At undersøge sammenhængen mellem fysiske belastninger i arbejdet og udvikling af hhv. svære degenerative forandringer og diskusprolapser i lænderyggen, herunder at afklare om der findes en eksponerings-responssammenhæng.
  2. At fastlægge grænseværdier for hvornår kumulerede belastninger øger risikoen for hhv. svære degenerative forandringer og diskusprolapser i lænderyggen.
  3. At klarlægge prognosen for arbejdsmarkedstilknytning for lænderyg-patienter set på landets arbejdsmedicinske klinikker, herunder at identificere potentielle prognostiske markører.

 

Ansvarlig institution

Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup