Baggrund

Mentale sundhedsproblemer er stigende blandt børn og unge. Omtrent 15% af børn og unge i Danmark har været i behandling for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år. Selv om børnene er store, kan de have svært ved at overskue skolegang, lektier, fritidsjob og det sociale liv med andre unge, hvis de fx har angst, er depressive eller har en spiseforstyrrelse. En nylig systematisk litteratur gennemgang tyder på, at uformel pleje (informal caregiving) for en syg eller et nærtstående familiemedlem øger risikoen for mistrivsel og stressrelateret helbredskonsekvenser hos den pårørende. Det betyder, at forældrene ofte skal støtte den unge og bl.a. gå med til behandlinger og møder med sundhedssystemet. Når de så samtidig skal passe et arbejde, vil der være risiko for, at de selv går ned med flaget, får stress, må sygemeldes eller mister deres job.

Formål

Formålet er at under relative helbreds- og beskæftigelsesmæssige konsekvenser bland forældre til børn/unge som har psykisk sygdom.

Dette studie vil undersøge samtlige forældre (19-67 år) og deres børn (0-25 år) med nyopstået psykisk sygdom i perioden 200-2008. Studiet vil undersøge relative helbreds- og beskæftigelsesmæssige konsekvenser ved at være ’Pårørende på job’ i en opfølgningsperiode indtil 2024.

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital