Baggrund

Omkring 80% af kvinder i de skandinaviske lande er på arbejdsmarkedet; og derfor overvejende i arbejde under graviditet. Mange gravide bliver fraværsmeldt helt eller delvist på grund af fysiske arbejdsbelastninger for at beskytte dem selv og deres ufødte børn. Men fraværsmeldingerne sker ikke altid på det bedste grundlag, da den eksisterende viden om omfanget og betydningen af f.eks. løft, stående/gående arbejde eller foroverbøjning er usikker. Det betyder, at mange gravide er unødvendigt bekymrede og bliver fraværsmeldt med konsekvenser for både dem selv, arbejdspladsen og samfundsøkonomien. Omvendt kan den usikre viden også betyde at nogle gravide udsættes for fysiske belastninger på arbejdet, der kan få en negativ betydning for graviditetens forløb og det kommende barn.

I projektet vil vi kortlægge det danske arbejdsmarked i forhold til omfanget af fysiske belastninger (løft, personhåndteringer, stående/gående arbejde og foroverbøjet ryg) blandt gravide arbejdstagere ved brug af objektive tekniske målinger, observationer og tidstro selvrapporterede data. Derudover vil vi undersøge i hvilken grad de fysiske belastninger giver anledning til graviditetsgener og negative graviditetsudfald.​​

Formål

Det overordnede formål med forskningsprojektet PRECISE er således at få mere præcis viden om gravides arbejdsmiljø, der kan bruges som udgangspunkt for at skabe et sikrere arbejdsmiljø for gravide med mere detaljerede vejledninger, bedre tilrettelæggelse af arbejdet og bedre individuelle risikovurderinger.

 

Ansvarlig institution

Arbejds- og miljømedicinsk Forskningsafdeling, Bispebjerg Hospital