Formål

Påvirker store organisatoriske forandringer medarbejdernes mentale helbred og produktivitet? PRO-MENTA.

Formålene med projektet er:

1) at undersøge ændringer i de ansattes sygefravær og mentale helbred samt arbejdspladsens produktivitet og personaleomsætning for afdelinger, der indgår i samlingen af AUH sammenlignet med kontrol-afdelinger, der ikke flytter

2) at identificere risikofaktorer for øget sygefravær, forværret mentalt helbred, nedsat produktivitet og øget personaleomsætning for afdelinger, der indgår i samlingen af AUH, med henblik på at identificere risikogrupper til målrettet forebyggelse.

 

Ansvarlig institution

Institut for Klinisk Medicin – Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet