Baggrund

Fiskere arbejder under udfordrende forhold; deres arbejde følger ingen fast rutine og påvirkes af en række faktorer som vind, regn eller havets bevægelser. Fiskeri er ofte blevet betragtet som en af de farligste erhverv på grund af den markante dødelighed og hyppigheden af indlæggelser på grund af sygdom. I løbet af de sidste 20 år er der udviklet flere sikkerhedsforanstaltninger, og der er blevet gennemført positive strukturelle ændringer i det fysiske arbejdsmiljø. Ikke desto mindre kan der i dag ikke ses nogen klar tendens til fald i muskuloskeletale smerter blandt fiskere.

Formål

Fremtidig forskning er nødvendig for at beskrive, afklare og kommunikere sundhedssituationen blandt fiskere i dette udviklende og udfordrende arbejdsmiljø for at besvare følgende forskningsspørgsmål (RQ):

  • RQ1: Hvad er de vigtigste politiske, økonomiske og strukturelle ændringer i fiskernes arbejdsmiljø de sidste 30 år?
  • RQ2: Hvad er de faktorer, der gennem et helt arbejdsliv forudsiger muskuloskeletale sygdomme blandt danske fiskere i dag?
  • RQ3: Hvilken type sundhedsfremmende plan kan udvikles for at reducere muskuloskeletale sygdomme og symptomer blandt fiskere?

Ved kvalitativ forskning er formålet at kortlægge vigtige strukturelle, økonomiske og politiske ændringer inden for kommercielt fiskeri i de seneste 30 år (RQ1). For at analysere det udfordrende arbejdsmiljø sammen med kroniske arbejdseksponeringer vil begreber fra livsforløbsepidemiologi som akkumulering af risiko, kritisk periode og kæder af risikomodellen blive anvendt med cox-regression som primær statistisk metode. Tanken er at forbinde tidsafhængig arbejdsrelateret information, indlæggelser på grund af muskuloskeletale lidelser baseret på registerdata og strukturelle og politiske ændringer inden for dansk fiskeri (RQ2). Endelig vil mulige sundhedsfremmende indgreb blive analyseret på grundlag af en systematisk litteraturgennemgang af eksisterende sundhedsfremmende strategier og indgreb, der sigter mod muskuloskeletale sygdomme i erhvervsmiljøer med høj og belastende arbejdsbyrde (RQ3).

Ansvarlige institutioner: