Formål

Med særligt fokus på sundhedsvæsenets håndtering af personer med muskel og skeletbesvær er projektets specifikke formål at:

1. Identificere forløbsmønstre i forbrug af primær og sekundær sundhedsydelser for personer med udbredte muskuloskeletale smerter.

2. Analysere hvilke individuelle, socioøkonomiske, helbreds og arbejdsrelaterede faktorer der er associeret med de respektive forløbsmønstre.

3. Få indsigt i og sammenligne holdninger, overbevisninger og oplevelser i forhold til sundhedsvæsenets ydelser, helbred og sygdom for personer med udbredte muskuloskeletale smerter og hhv. højt og lavt forbrug af sundhedsydelser.

 

Ansvarlig institution

Arbejdsmedicin – Universitetsklinik. Hospitalsenheden Vest. Regionshospitalet Herning