Formål

Studier af sociodemografi, forbrug af sundhedsydelser, omkostninger og tilbagevenden til arbejde for patienter med lænderygsmerter.

Formålet med projektet er at udføre deskriptiv statistik på MR scanninger, rygoperation opdelt i to typer, rehabilitering, brug af opioider og sygefravær for perioden 1996-2018 for at belyse udviklingen over tid og vise sammensætningen af patienter ved etablering af Da RD. Desuden analyseres forskelle i behandlingsregimer og sundhedsomkostninger mellem region, patienter med forskellige sværhedsgrader og andre forskelle i karakteristika.

Formålet er således at svare på følgende forskningsspørgsmål

 • Undersøge udviklingen over tid i:
  • antallet af patienter med behandlingskrævende lænderygsmerter
  • behandlingsregimer (MR-scanninger, rygoperationer, rehabilitering og brug af opioider)
  • konsekvenser (omkostninger og sygefravær
 • Undersøge variation på regionalt og kommunalt niveau i udviklingen af i ovennævnte faktorer
 • Undersøge sociodemografiske gradienter i prævalens og behandling af patienter med lænderygsmerter
 • Undersøge tilstedeværelsen af multisygdom og variation i sværhedsgrad hos patienter med lænderygsmerter
 • Undersøge effekter af regionale organisatoriske ændringer i behandling af patienter med lænderygsmerter

 

Ansvarlig institution

Faculty of Health Science, Syddansk Universitet