Baggrund​

DOC*X-G er verdens største nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte, der giver mulighed for at få ny indsigt i psykosociale og fysiske arbejdsbelastningers betydning for mor og barn, og få opdateret viden om udvikling af fordeling af det fortsat alarmerende høje graviditetsrelaterede fravær. ​

Kohorten er dannet ved at koble Den Danske Arbejdsmiljøkohorte (DOC*X) med det Medicinske Fødselsregister (MFR), Landspatientregisteret (LPR) og Sygesikringsregisteret. DOC*X inkluderer den samlede danske arbejdsstyrke siden 1970, samt informationer om eksponeringer i arbejdsmiljøet i form af eksisterende og kommende job-eksponeringsmatricer (JEM’er). DOC*X-G inkluderer alle kvinder i beskæftigelse med minimum én registreret graviditet i perioden 1976-2018. Hermed kan de ældste børn følges til det fyldte 40. år. Kohorten vil omfatte 2,4 millioner graviditeter​​.

I modsætning til mange tidligere studier om psykosociale og fysiske arbejdsmiljøbelastninger vil DOC*X-G udover et meget stort og repræsentativt datamateriale, også inkluderer en objektiv og uafhængig vurdering af belastningerne i arbejdsmiljøet.

Studiet om graviditetsrelateret sygefravær bliver belyst over tid og opdelt på forskellige brancher og ved påvirkningens type (psykosocialt; fysisk). Herved opnås kendskab til, hvor og ved hvilke arbejdsmiljømæssige belastninger behovet for indsats til forebyggelse af høje graviditetsrelaterede fravær er størst, og der skabes et rationelt grundlag for fokuserede indsatser og undersøgelser af virkemidler til gavn for de gravide og deres arbejdspladser.

Formål

Projektet er inddelt i fire casestudier af væsentlige aktuelle problemstillinger, hvor der hersker stor usikkerhed om arbejdsmiljøets betydning. Hvert casestudie har sit eget formål:

  1. Undersøge hvad psykosociale arbejdsmiljøbelastninger betyder for graviditetens forløb, herunder risiko for spontan abort, dødfødsel, præterm fødsel, lav fødselsvægt (LBW), misdannelser og lille i forhold til gestationsalder (SGA), svangerskabsforgiftning og graviditetssukkersyge.
  2. Undersøge hvad fysiske arbejdsmiljøbelastninger betyder for graviditetens forløb, herunder risiko for spontan abort, dødfødsel, præterm fødsel, LBW, SGA, svangerskabsforgiftning og graviditetssukkersyge.
  3. Kortlægge fravær under graviditet blandt arbejdstagere i Danmark over tid (fra 1998), fordelt på forskellige industrier og erhverv, og fordelt på eksponeringer (ergonomiske og psykiske) på tværs af faggrupper.
  4. Kortlægge risikoen for påvirkning af graviditetens forløb (spontan abort, svangerskabsforgiftning, graviditetssukkersyge, præterm fødsel, LBV, SGA, dødfødsel og misdannelser) på industrier og erhverv og beregne hvor mange tilfælde af hver af de graviditetsrelaterede sygdomme og fosterskader, der kan henføres til arbejdsmiljøet blandt arbejdstagere i Danmark, for perioden 1980-2025.

 

Ansvarlige institutioner

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø