Formål

Formålet med projektet er at udnytte de mange CT-skanninger af lungerne, som udføres i sundhedsvæsenet, til at:

1) Analysere sammenhængen mellem aktuelle støvniveauer og tidlige stadier af KOL og lungefibrose og dermed bidrage til en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats

2) Kortlægge forekomsten af tidlige stadier af KOL og lungefibrose på det danske arbejdsmarked for at identificere fag og brancher, hvor der kan være oversete støvproblemer

 

Ansvarlig institution

Institut for Klinisk Medicin – Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet