Baggrund

Øresundsregionen har under coronapandemien været præget af store forskelle i håndtering af smitte. Med udgangspunkt i et nyt forskningsmæssigt partnerskab mellem de to største arbejds- og miljømedicinske enheder i Danmark og Sverige vil vi søge fælles løsninger.

Formål

Forskningsindsats består af følgende initiativer:

Erhvervsmæssig risiko for COVID-19 under pandemien belyses ved hjælp af landsdækkende danske og svenske registre. Ved at sammenligne udviklingen på tværs af områder med store forskelle i smittetryk, testhyppighed, brug af værnemidler og nedlukninger, vurderer vi hvordan forskellige afbødningsstrategier har virket, og undersøger hvilke erhvervsgrupper der har haft forhøjet risiko for smitte.

Sammenhænge mellem udsættelse for en række almindelige kemiske forbindelser med dokumenteret immunotoksiske egenskaber og udvikling i COVID-19 sygdomsintensitet og immunitet undersøges blandt ansatte i social- og sundhedssektoren i Region Hovedstaden. Svigtende immunitet kan skyldes faktorer i vores omgivelser, og her kan udsættelse for sundhedsskadelig kemi spille en vigtig rolle.

Vores ambition er, at vi ved projektets afslutning har etableret en vigtig samarbejdsstruktur på tværs af Øresundsregionen med yderligere igangværende og planlagte fælles aktiviteter.

 

Ansvarlig institution:

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital