Formål

Kræftincidens og dødelighed efter fag og branche belyses vha. Folke- og Boligtællingens 1970 opgørelse af befolkningens erhvervsstatus og Danmarks Statistiks 1996 opgørelse af befolkningens erhvervsstatus. Undersøgelsens tre hoved formål er:

1) At beregne standardiserede kræftincidenser (SCI) for perioden 1970-2020
2) At benytte beregnede SCI til at undersøge social ulighed i skiftende kræftincidens og dødelighed
3) At benytte beregnede SCI som input til en fælles nordisk rapport om Job, branche og social ulighed i kræftincidens.

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital