Baggrund

De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark har kun begrænset kendskab til patienternes langvarige prognose, når det drejer sig om arbejdstilknytning og helbred. En fælles patientdatabase kan anvendes til at belyse, hvordan de forskellige patientgrupper klarer sig på længere sigt. Databasen kan danne udgangspunkt for langvarig opfølgning på den samlede population, men de første studier på kohorten vil fokusere på langvarig opfølgning af henholdsvis patienter med mentale helbredsproblemer og patienter med lidelser i bevægeapparatet, da disse områder repræsenterer de største patientgrupper.

Formål

1) I samarbejde med DOC*X at etablere en samlet opfølgningsdatabase for alle patienter set på de arbejdsmedicinske klinikker i Danmark fra jan 2000 til dags dato. Det er hensigten, at databasen løbende opdateres.
2) At belyse patienternes arbejdstilknytning og helbredsforhold op til 5 år før og 5 år efter udredning på en af klinikkerne.
3) At undersøge prognostiske faktorer for tab af arbejdsmarkedstilknytning og negative helbredsudfald indenfor udvalgte patientgrupper.

 

Ansvarlige institutioner:

Dansk Ramazzini Center

Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning