Baggrund

Iskæmisk hjertesygdom (forkalkning i af hjertets kranspulsårer) er med godt 8.000 dødsfald årligt i Danmark fortsat den hyppigste dødsårsag bland både mænd og kvinder. Der er udbred enighed om, at luftforureningen i bymiljøer bidrager til udvikling af iskæmisk hjertesygdom i fortrinsvis den ældre del af befolkningen. Nyere studier tyder på, at støvende arbejdsmiljø på til svarende måde øger risikoen for IH i den arbejdsføre alder, men denne nyere erkendelse har indtil videre ikke haft nogen åbenlys betydning i det forebyggende arbejde. Det kan blandt andet skyldes, at man ikke har til strækkelig konkret viden om, hvilke typer og hvilke niveauer af partikeleksponering, der spiller en rolle. Med opbygningen af DOC*X databasen, tilvejebringelsen af flere veldokumenterede kvantitative JEM’er og en klinisk database med detaljerede oplysninger om tidlige tilfælde og omfang af åreforkalkning er det nu muligt kosteffektivt at belyser denne problemstilling i en studiepopulation med tilstrækkelige størrelse og opfølgningstid.

Formål

1) Risikoen for akut myokardieinfarkt ved kort- henholdsvis langtidsudsættelse for bestemte aktuelt relevante hovedgrupper af partikeleksponering, nemlig kvartsholdigt respirabelt støv, organisk støv (endotoxin og træstøv), udstødningen fra forbrændingsmotorer samt metalholdigt støv

2) Om og i givet fald hvordan risikoen påvirkes af andre mulige arbejdsrelaterede risikofaktorer, nemlig tungt fysisk krævende arbejde, inaktivitet på arbejde, støj og det psykosociale arbejdsmiljø (job-strain) samt udendørs luftforurening på bopæl og arbejdsplads

3) Om omfanget af åreforkalkning af hjertets kranspulsårer stiger med stigende arbejdsrelateret langtidsudsættelse for støvpartikler

4)  Om den øgede risiko der i enkelte tidlige undersøgelser er observeret i bestemte fag kan reproduceres.

Projektet har således fokus på at opnå tilstrækkelig konkret og detaljeret viden til at pege på behov for forebyggende indsatser og regulering, herunder revurdering af grænseværdier for specifikke former for støv.

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital