Baggrund

Der er tale om et registerbaseret historisk follow up studie af deltagere, der har leveret spørgeskemaoplysninger om muskuloskeletalt helbred, stillingsbetegnelse, psykosociale arbejdsmiljøforhold, arbejdsskadeanmeldelser og livsstil. Ved datakørsel under DOC*X kan disse data suppleres med oplysninger stillingsbetegnelser efter perioden for den oprindelige dataindsamling, diagnoser fra Landspatientregisteret og arbejdsmarkedstilknytning via DREAM-registeret. Desuden kan der tilkobles oplysninger om mekaniske eksponeringer ved hjælp af jobeksponeringsmatricer, der ligger under DOC*X.

Formål

Formålene er at undersøge sammenhængen mellem arbejdsmæssige eksponeringer og risiko for udvikling af sygdom i form af diskusprolaps, andre ryglidelser og karpaltunnelsyndrom. Det er desuden formålet at undersøge den prognostiske betydning af arbejdsmæssige eksponeringer og arbejdsskadeanmeldelse i forhold til efterfølgende erhvervstilknytning.

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital