Baggrund

Adskillige studier har de seneste år undersøgt risikoen for infertilitet og mandlige urogenitale misdannelser i forhold til erhvervsmæssig eksponering for hormonforstyrrende kemikalier ved hjælp af en ekspertbaseret jobeksponeringsmatrix. En væsentlig begrænsning ved disse studier er manglende validering af jobeksponeringsmatrixen i forhold til uafhængige målinger af eksponering i forskellige erhverv. For adskillige hormonforstyrrende kemikalier sker eksponeringen gennem kosten, og det er usikkert, i hvilket omfang erhvervsmæssig eksponering bidrager væsentligt til den miljømæssige eksponering. Det antages for eksempel, at frisører har erhvervsmæssig eksponering for ftalater, fordi mange hårplejeprodukter indeholder ftalater. Men ud over erhvervsmæssig eksponering udsættes frisører også gennem brug af deres egne kosmetik- og hudplejeprodukter.

Formål

Målet med denne undersøgelse er at undersøge gyldigheden af en jobeksponeringsmatrix vedrørende ftalater ved at undersøge fordelingen af koncentrationer af ftalater i fostervand på tværs af kvinders erhverv, som er klassificeret ved hjælp af en eksisterende jobeksponeringsmatrix for hormonforstyrrende kemikalier.

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital