stress

Baggrund

Astma er den mest almindelige kroniske sygdom hos børn, og til trods for megen forskning er årsagerne til astma langt fra kendt.

Formål

I dette projekt undersøgte vi, om eksponeringer før undfangelse, under graviditeten samt i de først leveår øger risikoen for astma hos børn. Mere specifikt undersøgte vi sammenhængen mellem forældres erhvervsmæssige kemiske eksponeringer (allergener, reaktive kemikalier, mikroorganismer og pesticider) inden befrugtningen, mors eksponering under graviditet (privatlivsstress, arbejdsstress og kemiske eksponeringer) og risikoen for astma hos deres børn. Endelig blev negative barndomsoplevelser og risikoen for at udvikle astma senere hen undersøgt. På tværs af undersøgelserne blev påvirkningen af køn på risikoen for astma undersøgt. Desuden blev astma fænotyper identificeret og validering af selvrapporteret allergi blandt astmatikere undersøgt.

 

Ansvarlig institution

Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet