Baggrund

Under COVID-19 epidemien har der været stor opmærksomhed om hospitalspersonales risiko for smitte og sygdom, men tilsvarende viden i andre erhvervsgrupper er yderst sparsom. I alt har mindst 180.000 ansatte i og uden for hospitalsvæsenet et arbejde, der indebærer tæt kontakt med mange mennesker.

Formål

Undersøgelsens formål er at undersøge risikoen for smitte med Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) og hospitalsindlæggelse med COVID-19 ved erhvervsarbejde i og udenfor hospitalssektoren under epidemien i Danmark i perioden februar 2020 – december 2021 før henholdsvis efter samfundets nedlukning. Epidemien er længere end hvad den oprindelige indstilling forudså, hvorfor der er behov for yderligere data til at undersøge den erhvervsmæssige risiko for covid-19.

Risikoen undersøges i bestemte, på forhånd fastlagte, faggrupper i og udenfor hospitalssektoren, hvor risikoen som følge af mange tætte/længerevarende personkontakter kan være forøget. Det sker ved at koble den danske nationale arbejdsmiljøkohorte (DOC*X) med registerdata om screeningsresultater for aktuel (svælgpodning) og tidligere (antistoffer i blod) SARS-CoV-2 smitte samt hospitalsindlæggelse med COVID-19 sygdom i et follow-up design før og efter nedlukning af samfundet marts 2020. Ved analyserne tages højde for en lang række forhold som kan påvirke testning og sygdomsforekomst.

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital