Formål

I PIAH-projektet: Prioritering af den forebyggende Indsats over for Arbejdsbetinget Håndeksem: Risikofag og eksponeringsresponsrelationer belyses understående formål, ved at oprette en database placeret hos Danmarks Statistik, der sammenkobler data der leveres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Danish Occupational Cohort*X (DOC*X) og Den Nationale Database for Kontaktallergi.

Formålene med undersøgelsen er:

  • afdækning af de vigtigste risikofag og -faktorer for udvikling af arbejdsbetinget eksem. Dette gøres ved at kortlægge forekomsten af arbejdsrelateret håndeksem indenfor enkelte brancher fra 2003 og til nu (delprojekt 1a).
  • risikovurdering for udvikling af håndeksem baseret på varighed og intensitet af vådt arbejde. En jobeksponeringsmatrice for vådt arbejde vil blive udviklet og valideret, og den i dag ukendte eksponerings-respons sammenhæng mellem vådt arbejde og udvikling af arbejdsbetinget håndeksem vil blive belyst. Fokus på fag med vådt arbejde er begrundet i at dette er den i dag største kendte risikoeksponering for arbejdsbetinget eksem (delprojekt 1b).

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital