Baggrund

Fysisk aktivitet i fritiden er forbundet med en reduktion i hjertekarsygdomme, men studier peger på, at fysiske aktiviteter på arbejdet derimod er forbundet med en øget risiko.

Formål

Formålet med dette studie var at evaluere hypotesen om, at kønsspecifikke incidence rater for akut myokardieinfarkt øges ved kortvarig og langvarig (kumulativ) eksponering for højere niveauer af fysisk aktivitet på arbejdet, i forhold til løft og stående/gående arbejde. Disse aktiviteter blev valgt med henblik på at inkludere generiske beskæftigelsesmæssige aktiviteter af fysisk krævende og mindre krævende karakter.

 

Ansvarlig institution

Bispebjerg Hospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling