Baggrund

Det ønskes undersøgt, om der er en sammenhæng mellem beskæftigelser med stillesiddende arbejde og venøs tromboemboli. Flere tidligere undersøgelser indikerer, at der findes en sammenhæng. I et forudgående studie til dette, med udgangspunkt i samme kohorte, fandtes dog ingen sammenhæng mellem stillesiddende arbejde, som en overordnet kategori, og risiko for venøs tromboembolisme. Fundet af ingen sammenhæng mistænkes at grunde i den meget brogede gruppe indenfor stillesiddende arbejde, hvorfor det ønskes at underinddele denne gruppe i et opfølgende studie.

Formål

Med udgangspunkt i beskæftigelser med særlig stor eksponering for stillesiddende arbejde, skal undersøgelsen belyse, om der findes en øget risiko for venøs tromboemboli sammenlignet med andre beskæftigelser, som har ingen eller en mindre grad af stillesiddende arbejde.

Studiepopulationen er baseret på deltagere i Østerbro- og Herlev Østerbroundersøgelserne, som omfatter mere end 120.000 personer. Eksponeringsoplysninger hentes via DISCO-koder fra DOC-X, som grupperes efter graden af immobiliserende og stillesiddende arbejde. Som udfaldsdata anvendes ICD-8 og ICD-10 diagnosekoder for tilfælde af venetrombose og lungeemboli, som hentes fra Landspatientregisteret og Dødsårsagsregisteret, i form af udskrivningsdiagnoser og primære dødsårsager.

 

Ansvarlig institution

Bispebjerg Hospital, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling