Baggrund

Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er forbundet med stor morbiditet og globalt en af de førende dødsårsager. Tobaksrygning er den primære risikofaktor, mens op til 15% af tilfældene kan være forårsaget af erhvervsmæssig eksponering for partikler eller gasser.
Risikoen for at udvikle KOL som følge af skadelige stoffer, man udsættes for på sit job, er ikke tilstrækkeligt belyst. Tidligere studier har fokuseret på personer i højrisiko-erhverv såsom svejsere og arbejdere i kulminer.

Formål

For at undersøge risikoen i den brede befolkning vil benyttes information fra særligt tre store kilder:

  1. Østerbro- og Herlev-Østerbroundersøgelsen. To store befolkningsundersøgelser, der strækker sig over mere end 40 år. Der er målt lungefunktion ved hvert besøg.
  2. DOC*X, et stort forskningsprojekt på Bispebjerg Hospital, der for hvert år siden 1970 har kortlagt danskernes beskæftigelse og jobtitler.
  3. ALOHA JEM, en jobeksponeringsmatrice med støv- og dampmålinger fra hele Norden. Eksponering for et givet stof kan estimeres i alle jobtyper.

Ved at kombinere data fra de tre kilder vil fald i lungefunktion i relation til erhvervsmæssig eksponering beregnes. Populationen følges op i Landspatientregistret, Cancerregistret og Dødårsagsregistret. Herved kan mulig bias vurderes i relation til frafald ved inklusion i undersøgelsen og frafald gennem opfølgningsrunderne. Sygdomsbyrde kan ligeledes estimeres.

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital