Formål

Formålet med dette studie er at udvikle en eller flere jobeksponeringsmatricer for livsstil, som kombineret eller individuelt kan fungere som en eksponeringsmatrice i DOC*X. JEM’en for livsstil vil blive udviklet på basis af spørgeskema- og interviewundersøgelser fra hhv. Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø), Sundheds- og Sygelighedsundersøgelserne (Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab) samt SIC-kohorten (Institut for Folkesundhedsvidenskab). Efterfølgende vil JEM’en blive valideret imod mål fra de kliniske undersøgelser, der indgår i SIC-kohorten. Efter implementeringen af denne JEM for livsstil, vil vi få mulighed for at udføre store registerbasserede epidemiologiske arbejdsmiljøstudier af høj kvalitet baseret på DOC*X, der dækker den hele den danske befolkning fra 1964 frem til 2013.

 

Ansvarlig institution

Forskningsenheden, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital