Baggrund

Undersøgelsen er et kohortestudie af automekanikere identificeret i landsdækkende 1970 Census, som beskrevet i Hansen ES et al, Scand J Work Environ Health 1989. Arbejdsmiljøet for automekanikere indbefatter mulig udsættelse for sundhedsfarlige stoffer, herunder asbest. Populationen består af personer der ved Census 9. november 1970 eller senere i DOC*X databasen har angivet at være beskæftiget som automekanikere og fem matchede kontrolpersoner. Der inddrages også personer der har opgivet at arbejde som håndværkere senere.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at undersøge årsagsspecifik dødelighed og langtidsforekomsten af kræft og lungesygdomme inklusive asbestose og mesoteliom hos automekanikerne og en sammenligningskohorte af personer med andre håndværkerjobs (tømrer, elektrikere, mm.).

 

Ansvarlig institution

Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital