About DOC*X

­

Indholdet i Fagregisteret

Grundlaget for Fagregisteret

Jobusikkerhed

Iskæmisk hjertesygdom ift. til løft og stående / gående arbejde

Stillesiddende arbejde og risiko for venøs tromboemboli

Stressfaktorer hos gravide kvinder: Betydningen for astma hos børnene

Biomekanisk arbejdsbelastning & fysioterapeutiske behandlingsforløb

Arbejdsrelateret smitte i Dk og indlæggelse pga. COVID-19

En analyse af udviklingen i erhvervsrelateret astma

PIAH: Forebyggende indsats over for arbejdsbetinget håndeksem

Risikoen for kræft og lungesygdomme hos automekanikere

Jobeksponerings-matrice for livsstil i DOC*X: Validering & konstruktion

Afsluttede projekter

Behov for sundhed & sundhedsfremme blandt danske fiskere

Begrænset sollys på job og udvikling af depression og multipel sclerose

Audiometriske karakteristika ift. erhvervsmæssig støjeksponering

Arbejdere i glasfiber industrien ift. cancere og ikke-maligne sygdomme

PRO-MENTA Organisatoriske forandringer og mentalt helbred

EkSACT-studiet Støvende arbejde og tidlig lungesygdom

EPIS-studiet EPoxy og Isocyanat på job og risiko for allergi, eksem og astma

Lænderygsmerter ift. omkostninger og tilbagevenden til arbejde

Mekaniske eksponeringer i arbejdet og alvorlig rygsygdom

Sundhedsvæsenets håndtering af muskel- og skeletbesvær

Autoimmune reumatologiske sygdomme og kvartsstøv på job

PROGRESS Prognostiske faktorer ift. stress og job

Udforskning af arbejdsmiljø og muskuloskeletalt helbred

EXIMOUS Kortlægge eksponerings-inducerede immunitetseffekter

DOC*X-G: Verdens største nationale arbejdsmedicinske fødselskohorte

PRECISE Sammenhængen mellem arbejdet og graviditetens forløb

Validering af JEM om phthalate ud fra koncentrationen i fostervand

Kræftincidens og dødelighed i forhold til fag og branche

EXCOVER Erhvervs- og miljømæssige påvirkninger ift. COVID-19

Repetitivt arbejde fører det til erhvervsskifte og arbejdsophør?

Arbejdsbetinget tab af lungefunktion (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse)

Inflammatoriske sygdomme – Betydning af opvækststed (SHOE)

PRO-RISK Langvarig arbejdstilknytning og helbred –> Patientopfølgning

HESPAIR Lav-klorerede PCB’er i indendørsluften og graviditet

Pårørende på job – Konsekvenser for forældre til psykisk syge børn

DOC*X DUST Støvende arbejde og iskæmisk hjertesygdom

Igangværende projekter

Publikationer

Lys i dagtimerne

Følelsesmæssige krav

Diesel udstødning

Støjniveau

Ergonomiske krav

Indflydelse

Muligheder for udvikling

Vold på arbejdet

Rollekonflik

Job-strain

Indtag af frugt og grønt

Rygning

BMI

Alkoholindtag

Fysisk aktivitet i fritiden

Lunge carcinogener

Hormonforstyrrende kemikalier

Handskebrug og våde hænder

Støv, røg damp – ACE

Helkropsvibration

Støv, røg damp – ALOHA

Endotoxin

Organisk støv

Skulderbelastning

Lower body Job

DOC*X Seminar November 2, 2016

Ansøgningsprocedure

Hvem kan få adgang

Ansøgningsskema

Next meeting in the Coordination Group

Noice

New DOC*X home page

Psykosociale faktorer

Støv, røg, damp – NOCCA

Funding from The Cancer Society

Følgegruppen

Koordinationsgruppen

Træstøv